תמרור 821

תמרור 821

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : מקום פס האטה.

פירושו
מקום פס האטה.

משמעות הסימון
מסמן ומבליט את המקום המדויק שבו נמצא פס ההאטה בדרך.
צבע הסימון = לבן.

הצדקים לסימון
על כל פסי ההאטה, בשני כווני ההתקרבות, המשולשים יהיו כל אחד בנתיבו. אם הדרך חד-סטרית, יש לסמן רק מכוון הנסיעה המותרת.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.