תמרור 701

תמרור 701

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזורים לרכב.

פירושו
אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

מיועד ל
נוהג רכב .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 701-705

אסידרה של מערכות פנסים בצירופים שונים של צבעי אדום-צהוב-ירוק, המוארים באור רציף או מהבהב, אם על פני כל שטח הפנס ואם בחיתוך גרפי של חץ.

בצירופי האורות על פירושיהם השונים בהתאמה (טורים 3 + 4 בלוח התמרורים), יוצרים סידרת אותות, המסדירים וקובעים את אופן מתן זכות הקדימה, במקום בו הוצבו.