תמרור 702

תמרור 702

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזורים לרכב.

פירושו
אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.

מיועד ל
נוהג רכב .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 701-705

אסידרה של מערכות פנסים בצירופים שונים של צבעי אדום-צהוב-ירוק, המוארים באור רציף או מהבהב, אם על פני כל שטח הפנס ואם בחיתוך גרפי של חץ.

בצירופי האורות על פירושיהם השונים בהתאמה (טורים 3 + 4 בלוח התמרורים), יוצרים סידרת אותות, המסדירים וקובעים את אופן מתן זכות הקדימה, במקום בו הוצבו.