תמרור 703

תמרור 703

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזורים לרכב.

פירושו
אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.

מיועד ל
נוהג רכב .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 701-705

אסידרה של מערכות פנסים בצירופים שונים של צבעי אדום-צהוב-ירוק, המוארים באור רציף או מהבהב, אם על פני כל שטח הפנס ואם בחיתוך גרפי של חץ.

בצירופי האורות על פירושיהם השונים בהתאמה (טורים 3 + 4 בלוח התמרורים), יוצרים סידרת אותות, המסדירים וקובעים את אופן מתן זכות הקדימה, במקום בו הוצבו.