תמרור 705

תמרור 705

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזורים לרכב.

פירושו
אור צהוב: עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704.

מיועד ל
נוהג רכב .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 701-705

אסידרה של מערכות פנסים בצירופים שונים של צבעי אדום-צהוב-ירוק, המוארים באור רציף או מהבהב, אם על פני כל שטח הפנס ואם בחיתוך גרפי של חץ.

בצירופי האורות על פירושיהם השונים בהתאמה (טורים 3 + 4 בלוח התמרורים), יוצרים סידרת אותות, המסדירים וקובעים את אופן מתן זכות הקדימה, במקום בו הוצבו.