תמרור 706

תמרור 706

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזורי אזהרה לרכב.

פירושו
אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים * - תן להולך הרגל או לרוכב האופניים * לחצות בבטחה את הכביש.

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

מיועד ל
נוהג רכב .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 706-707

אפנס המואר באור צהוב מהבהב, אם על פני כל שטח הפנס ואם בחיתוך גרפי של דמות הולך רגל.

בהפנס המהבהב מיועד למתן אזהרה לנהג הרכב לגבי סכנה/הפתעה הצפויה לו. עיקר השימוש בפנס המהבהב נעשה לצורך אזהרה לנהג על תקלה או הפסקה בפעולת הרמזור (706) והצורך לתת זכות קדימה ע"פ התמרורים המוצבים, או הימצאותם של הולכי רגל (707), למשל: במסגרת פניה ברמזור, או מעל מעבר חציה לא מרומזר.