תמרור 713

תמרור 713

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזורים לרכבת מקומית.

פירושו
אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ישר או ימינה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.

מיועד ל
נוהג ברכבת מקומית או ברכב .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 708-717

בניגוד לסידרת הפנסים 705 - 701 אשר מיועדת לנהגי כל כלי הרכב המשתמשים בדרך, הרי שסידרה זו של פנסי רמזורים 717 - 708 מיועדת לשימוש נהגי הרכבת המקומית במעבר דרך הצמתים המרומזרים ברחובות העירוניים.

כמו כן ישמשו פנסים אלה גם את נהגי התחבורה הציבורית "הגלגלית", קרי: אוטובוסים, מוניות ורכב חירום – המותרים בנסיעה בנתיבים הבלעדיים. הכל על פי המפורט בתמרור 501 בכניסה אל הנתיב או המסלול הבלעדי.