תמרור 718

תמרור 718

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : משמעות התמרוררמזורים להולכי רגל או לרוכבי אופניים במעבר חציה.

פירושו
דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.

מיועד ל
הולך רגל .

משמעות התמרורים
(רמזורים) 718-721

אזוג של פנסים בצבעים של אדום וירוק, המוארים באור רציף עם תדמיות של הולכי רגל בעמידה (באור אדום) או בהליכה (באור ירוק), ושל אופניים (באור אדום או באור ירוק).

בפירושיהם של האורות השונים בהתאמה (טור 3 ), מסדירים את חציית הולכי הרגל או רוכבי האופנים, במעברי החציה המבוקרים על ידי הרמזור ומתואמים עם מופעי הרכב במסגרת טבלה משותפת של זמנים בין-ירוקים. בכך מוסדרת החציה בבטיחות, על פי נתוני הצומת, אורך מעברי החציה ומהירות ההליכה הממוצעת של הולכי הרגל, או מהירות החציה הממוצעת של רוכבי האופנים.