תמרור 724

תמרור 724
תמרור 724פ

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : נתיבים פתוחים או סגורים.

פירושו
נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה

מיועד ל
נוהג רכב .

אופן הצבת התמרור בדרך
מעל הנתיבים .

משמעות התמרורים
מתירים נסיעה בנתיב שמתחתם, באופן קבוע או מתחלף.

הצדקים להצבה

אבנתיבים שבתוך צירי תנועה אשר כווני הנסיעה המותרים בהם מתחלפים על פי קביעה כלשהי של שעות או בדומה לזה. השיטה הנפוצה קשורה להסדרי העדפה על פי שעות שיא וכו'.

בבמנהרות או גשרים דו-סטריים, אך צרים מכדי לשמש מעבר חפשי של רכב, או בכלל, בשני הכוונים בו-זמנית.

גהסדרים מיוחדים לרגל ארועים מיוחדים, מופעי ספורט, כינוסים, עבודות בדרך, וכו'.

דמערכות ניהול ובקרת תנועה.

העדיפות לתחבורה ציבורית.

הנחיות להצבה
התמרורים יוצבו תמיד מעל הנתיבים שעליהם הם חלים.

  • התמרורים שאינם מתחלפים יהיו קבועים במתכונת רגילה.
  • התמרורים המתחלפים יהיו "פולטי אור" (מסומנים באות "פ") ונשלטים עלידי מערכת ניהול ובקרת תנועה בזמן אמת.