תמרור 725

תמרור 725
תמרור 725פ

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : מעבר לנתיב סמוך.

פירושו
מעבר לנתיב סמוך: השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.

מיועד ל
נוהג רכב .

אופן הצבת התמרור בדרך
מעל הנתיבים .

משמעות התמרורים
מורים על מעבר לנתיב סמוך בהתאמה, ככל שהדבר נדרש מן המצב במקום.

הצדקים להצבה
לאזהרה, להכוונה ולבקרה בהתקרבות למקומות בהם המשך הנסיעה בנתיב אינה אפשרית ו/או מסוכנת מסיבות שונות, כגון: ניתוב מתחלף, עומס בתנועה, עבודות, תאונה, כביש חלק, שינויים בהסדרי התנועה וכו'.

הנחיות להצבה
התמרורים יוצבו תמיד מעל הנתיבים שעליהם הם חלים.

  • התמרורים שאינם מתחלפים יהיו קבועים במתכונת רגילה.
  • התמרורים המתחלפים יהיו "פולטי אור" (מסומנים באות "פ") ונשלטים ע"י מערכת ניהול ובקרת תנועה בזמן אמת.
  • יאפשרו אזהרה מוקדמת ממרחק סביר לפני הארוע, כך שהרכב יוכל לעבור לנתיב הסמוך בתנאים סבירים.