תמרור 726

תמרור 726
תמרור 726פ

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : חץ "יציאה" מעל הנתיב.

פירושו
נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב .מעליו הוצב תמרור זה

מיועד ל
נוהג רכב .

אופן הצבת התמרור בדרך
מעל הנתיבים .

משמעות התמרורים
מציינים ומבליטים את הנתיב המוביל אל היציאה מן הדרך.

הצדקים להצבה
להכוונה ואזהרה מוקדמת בהתקרבות לנתיב יציאה מן הדרך. הצורך ביציאה מן הדרך יכול להיות מתוך בחירה או מתוך כך שהמשך הנסיעה בנתיב אינה אפשרית ו/או מסוכנת מסיבות שונות, כגון: עומס בתנועה, עבודות, תאונה, כביש חלק, שינויים בהסדרי התנועה וכו.

הנחיות להצבה
התמרורים יוצבו תמיד מעל הנתיבים שעליהם הם חלים.

  • התמרורים שאינם מתחלפים יהיו קבועים במתכונת רגילה.
  • התמרורים המתחלפים יהיו "פולטי אור" (מסומנים באות "פ") ונשלטים ע"י מערכת ניהול ובקרת תנועה בזמן אמת.
  • יאפשרו אזהרה מוקדמת ממרחק סביר לפני היציאה, כך שהרכב יוכל לעבור מנתיב לנתיב בתנאים סבירים.