תמרור 728

תמרור 728

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

פירושו
אור ירוק - התקדם;
מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה, אלא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת.

מיועד ל
נוהג באופניים * .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

משמעות התמרורים
(רמזורים) 727-729