תמרור 601

תמרור 601

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : שם מחלף או צומת.

פירושו
שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים .

כוחו יפה
במחלף או בצומת הקרוב .

משמעות התמרורים (השלטים)
מודיעים על התקרבות למחלף או לצומת, בהתאמה, כולל שם המחלף או הצומת וכן רמת הדרך בה מצוי המחלף או הצומת, צורת הצומת והמרחק אליו, באמצעות צבע הרקע

הצדקים להצבה
בהתקרבות לכל מחלף או צומת ברשת הדרכים הבינעירונית. שמם של דרכים, מחלפים וצמתים ידוע ומוכר אצלנו יותר מאשר במדינות אחרות, כאשר הם משמשים נקודות ציון מוכרות בפריסה הארצית. משום כך מקבל שלט זה משנה חשיבות בהיותו מסייע מאד בידי הנהג להתמצא בזמן הנסיעה ולנווט את דרכו בהמשך.

הנחיות להצבה
השלט יוצב בצד ימין בלבד.
מרחק ההצבה:

  • לפני מחלף בדרך מהירה = כ-1500 מטר
  • לפני צומת = כ-500 מטר
שלטי "על שם" ו"תחום שיפוט" יוצבו אחרי המחלפים או הצמתים.
בצומת מדורג (מפוצל) יוצב במרחק של כ-500 מטר לפני הצומת הראשון.