תמרור 603

תמרור 603

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הכוונה ליעדים מעל הנתיבים בדרך בינעירונית.

פירושו
הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום .

כוחו יפה
בנתיבים שמתחת לשלט .

משמעות התמרורים (השלטים)
עם פיתוח והרחבת רשת הדרכים הארצית גדל הקושי בהתמצאות וניווט נכון, במיוחד לפני מחלפים וצמתים ראשיים. לצורך זה מוצבים שלטי הדרכה מעל הנתיבים, אשר מפשטים מאד את ההחלטה שהנהג צריך לקבל לצורך בחירת הכוון הנכון אל היעד שלו.
תשומת הלב להגדרת הצבעים השונה מזו של שלטי הדרכה ליעדים בדרכים עירוניות. חלוקת הצבעים כאן היא:

  • רקע כחול מסמל יעדים שהדרך אליהם היא מהירה.
  • רקע ירוק מסמל יעדים שהדרך אליהם היא אחרת.
  • רקע חום מסמל אתר תיירות.

הצדקים להצבה

אבהתקרבות למחלף או לצומת מרכזי וחשוב בדרך לא עירונית.

בבצמתי החיבור של הרמפות אל הדרך המשנית במחלפי יהלום, חצאי תלתן וכו'.

גבנקודות ההחלטה שבהם יכולה להווצר אי-ודאות או טעות, כגון: שינוי במספר הנתיבים ו/או שינוי ביעדים ובחצים המסומנים בהם, אפשרות ליציאה מן הדרך, שתי יציאות עוקבות והצורך לבחור ביניהן, או התפצלות והתמזגות.

הנחיות להצבה