תמרור 604

תמרור 604

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בינעירוני.

פירושו
הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום .

כוחו יפה
לקראת הצומת שלפניך .

משמעות התמרורים (השלטים)

אשלטי הדרכה מוקדמים, לפני צומת בדרך לא עירונית.

בהמסר הכלול בהם מוצג לפני הנהג בצורת חץ יחיד ופשוט המכוון אותו לפניה שמאלה , ישר או ימינה. בצמתים סמוכים (מפוצלים) מסומן החץ על רקע שני הצמתים, על מנת להמחיש לנהג את המקום הנכון לביצוע הפניה. בהתקרבות למעגלי תנועה מסומן החץ לפניה על פי מתכונת התנועה בהם על רקע המעגל. שוב כדי להמחיש לנהג את האופן והמיקום הנכונים לביצוע הפניה.

גבדרך כלל יהיה השלט על רקע ירוק, מכיוון שצמתים במפלס אחד מצויים בעיקר בדרכים הראשיות או הנמוכות ממנה בסיווג. שלט ברקע חום מסמל אתר תיירות.

דתמרורים, סמלים ומספרי דרכים מבטאים מסרים נוספים בהתאמה, לנוחות הנהג.

הצדקים להצבה

אלפני צמתים בעלי חשיבות מערכתית ברשת הדרכים הלא עירונית, כמפורט ב"הנחיות לתכנון שילוט הדרכה בדרכים בין עירוניות.

בחשיבות מיוחדת להצבת השילוט בהתקרבות אל מערכת צמתים סמוכים או מפוצלים, עם או בלי רמזורים או מעגלי תנועה, שם ההתמצאות יותר מורכבת כך שמתן מסר ברור לנהג הוא חשוב במיוחד.

הנחיות להצבה

  • השילוט יוצב בצד ימין של הדרך, או במפרדה.
  • כאשר מדובר בשילוט שלפני צומת מרומזר, ראה פירוט רב יותר במסגרת ההנחיות לתמרור 122.