תמרור 605

תמרור 605

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : שלטי "יציאה".

פירושו
שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק .

כוחו יפה
בנתיבי היציאה שלפניך .

משמעות התמרורים
הדגשה והמחשה על קיומן של שתי יציאות מן הדרך במחלף הקרוב, כאשר כל אחת מהן מובילה ליעדים אחרים, כך שעל הנהג להבחין, לבחור ולנווט את דרכו אל .היעד שלו באמצעות היציאה הנכונה

הצדקים להצבה
בכל מחלף שבו קיימות שתי יציאות עוקבות. בדרך כלל תהיה היציאה הראשונה לפני מקום ההפרדה המפלסית והיציאה השניה - אחריה.

הנחיות להצבה

  • מעל הנתיבים או בצד.
  • מרחק ההצבה של השלט מן היציאה הראשונה (הקרובה) יהיה 250-500 מ' כתלות בסוג הדרך והמחלף.