תמרור 608

תמרור 608

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : שלטי "יציאה".

פירושו
מקום היציאה מהדרך .

כוחו יפה
במחלף שלפניך .

משמעות התמרורים
נקודת ההחלטה ליציאה מן הדרך, בתחילת הנתיב, וכן הנתיב עצמו וה"אף" שהוא הנקודה האחרונה לביצוע היציאה בקצה הנתיב.

הצדקים להצבה
ב"אף" של כל נקודת יציאה מן הדרך, שהיא ההזדמנות האחרונה לביצוע תימרון היציאה במחלף זה.

הנחיות להצבה
בנקודת ה"אף".