תמרור 609

תמרור 609

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : שלטי "יציאה".

פירושו
היציאות הבאות: בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים
מסר כללי לנהג על המחלפים הבאים, אם החליט שלא לצאת במחלף הקודם. הדבר נותן לנהג התמצאות מערכתית יותר על .המחלפים והאפשרויות באותו כביש

הצדקים להצבה
אחרי כל מחלף או צומת ראשי / מרכזי בסביבתו, בדרך לא עירונית.

הנחיות להצבה

  • אחרי המחלף. במרחק של כ-250 מ' אחרי נתיבי הכניסה.
  • בצד ימין.