תמרור 610

תמרור 610

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : מרחקים ליעדים בדרכים שאינן עירוניות.

פירושו
יעדים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור (השלט)
שלט יעד המוצב אחרי הצומת, ומפרט את שמות היעדים אליהם מובילה הדרך ואת המרחק אליהם. כמו כן ניתן לציין בו אתרים מיוחדים. רקע כחול מציין כי הדרך המובילה אל היעדים היא מהירה. רקע ירוק מציין כי הדרך המובילה אל היעדים היא בסווג נמוך יותר. פירוט המרחקים אל היעדים עוזר לנהג להחליט על הפסקות, תידלוק וכו'

הצדקים להצבה
אחרי צומת לא עירוני.

הנחיות להצבה
השלט יוצב במרחק של כ-250 500 מ' אחרי הצומת, ואחרי נתיבי הכניסה.