תמרור 611

תמרור 611

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : מספרי דרכים וקילומטרים.

פירושו
מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
ציון ורישום מספרי הדרכים אשר נכללים ברשת הארצית או המטרופולינית, אם בתכנית המיתאר הארצית לדרכים (תמא/3), ובהתאמה לרישומם וסיווגם בתכנית זו, ואם בתכניות המיתאר המחוזיות בהתאמה.

הצדקים להצבה

אבדרכים הארציות הנכללות, כאמור, בתמא "נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ" ,"נתיבי איילון", "דרך ארץ", "חוצה ישראל" או "נתיבי היובל", כרשות תימרור מקומית.

בדרכים מעויירות (פרבריות) מהירות, במטרופולינים של ירושלים, גוש דן, חיפה או באר שבע.

הנחיות להצבה
ככלל, מיספור הדרכים נקבע ע''פ הכללים הבאים:

  • לדרכים בכוון כללי צפון-דרום נקבעו מספרים זוגיים, בסדר עולה ממערב למזרח.
  • לדרכים בכוון כללי מזרח-מערב נקבעו מספרים אי-זוגיים, בסדר עולה מדרום לצפון.
  • לאבני-הק"מ נקבעו מספרים בסדר עולה מדרום לצפון וממערב למזרח - בהתאמה.

בדרך דו סטרית יופנו השלטים בהם סומנו "אבני הק"מ", אל כוון התנועה המתקרבת בנתיב הסמוך להצבתם, בכל כוון נסיעה בנפרד.
כנ"ל לגבי דרך דו מסלולית.

בדרך חד סטרית, ניתן להציב שלטים למספרי ק"מ בצד ימין או בשני הצדדים.