תמרור 612

תמרור 612

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : מספרי דרכים וקילומטרים.

פירושו
מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסיעה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
צבע המסגרת של תמרורים 611 משמש גם כמסגרת לספרות של רישום מספרי הק"מ על "אבני" הק"מ (612) באותן .דרכים, בהתאמה

הצדקים להצבה

אבדרכים הארציות הנכללות, כאמור, בתמא "נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ" ,"נתיבי איילון", "דרך ארץ", "חוצה ישראל" או "נתיבי היובל", כרשות תימרור מקומית.

בדרכים מעויירות (פרבריות) מהירות, במטרופולינים של ירושלים, גוש דן, חיפה או באר שבע.

הנחיות להצבה
ככלל, מיספור הדרכים נקבע ע''פ הכללים הבאים:

  • לדרכים בכוון כללי צפון-דרום נקבעו מספרים זוגיים, בסדר עולה ממערב למזרח.
  • לדרכים בכוון כללי מזרח-מערב נקבעו מספרים אי-זוגיים, בסדר עולה מדרום לצפון.
  • לאבני-הק"מ נקבעו מספרים בסדר עולה מדרום לצפון וממערב למזרח - בהתאמה.

בדרך דו סטרית יופנו השלטים בהם סומנו "אבני הק"מ", אל כוון התנועה המתקרבת בנתיב הסמוך להצבתם, בכל כוון נסיעה בנפרד.
כנ"ל לגבי דרך דו מסלולית.

בדרך חד סטרית, ניתן להציב שלטים למספרי ק"מ בצד ימין או בשני הצדדים.