תמרור 613

תמרור 613

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הגדרת תנועות בנתיבים.

פירושו
הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501 .

כוחו יפה
בנתיבים שלפניך .

משמעות (התמרורים) השלטים

אשלטי הדרכה מוקדמים, על אופן חלוקת הנתיבים לפני הצומת.

בתמרורים וסמלים המשולבים בנתיבים השונים מבטאים מידע נוסף לגבי תנאים והוראות החלים בהם.

גצבעי הרקע והחצים יהיו כמפורט בטור 3 של הלוח.

הצדקים להצבה

אלפני צומת שבו חלוקת התנועות בנתיבים שונה מהחלוקה הנפוצה, דהיינו יותר מנתיב אחד לפניה ימינה או שמאלה, וכן הוראות, היתרים ואיסורים שונים בנתיבים, סמלים ומידע אחר.

בבהתקרבות אל מערכת צמתים מרומזרים סמוכים או מפוצלים, שם ההתמצאות יותר מורכבת וגם יותר חשובה.

הנחיות להצבה
השילוט יוצב בצד ימין או בצד שמאל של הדרך.