תמרור 614

תמרור 614

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.

פירושו
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור (השלט)

אשלט הדרכה מוקדם לפני צומת עירוני, המפרט את כווני הנסיעה ליעדים השונים, בתוך העיר ו/או ליציאות ממנה.

בתשומת הלב להגדרת הצבעים השונה מזו של שלטי הדרכה ליעדים בדרכים לא עירוניות. חלוקת הצבעים כאן היא: רקע כחול מסמל יעדים שמחוץ לאזור העירוני. רקע ירוק מסמל יעדים בתוך האזור העירוני. רקע חום מסמל אתר תיירות.

הצדקים להצבה
צמתים עירוניים ראשיים / מרכזיים שדרכם מתבצעות תנועות רכב במגוון יעדים מקומיים בתוך האזור העירוני ויעדים אחרים שמחוצה לו.

הנחיות להצבה