תמרור 615

תמרור 615

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הכוונה מעל הנתיבים בדרך עירונית.

פירושו
הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באתיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום .

כוחו יפה
במחלף שלפניך .

משמעות התמרורים (השלטים)

אעם פיתוח והרחבת רשת הדרכים העורקית במטרופולינים גדל גם הקושי בהתמצאות וניווט נכון, במיוחד לפני מחלפים וצמתים ראשיים. לצורך זה מוצבים שלטי הדרכה מעל הנתיבים, אשר מפשטים מאד את ההחלטה שהנהג צריך לקבל לצורך בחירת הכוון הנכון אל היעד שלו.

בניתן לציין "יעד ביניים" באמצעות מספרה של דרך המובילה אל אותו היעד.

גתשומת הלב להגדרת הצבעים השונה מזו של שלטי הדרכה ליעדים בדרכים לא עירוניות. חלוקת הצבעים כאן היא:

  • רקע כחול מסמל יעדים שמחוץ לאזור העירוני.
  • רקע ירוק מסמל יעדים בתוך האזור העירוני.
  • רקע חום מסמל אתר תיירות.

הצדקים להצבה
בנקודות ההחלטה שבהם יכולה להווצר אי במספר הנתיבים ו/או שינוי ביעדים ובחצים המסומנים בהם, אפשרות יציאה מן הדרך, שתי יציאות עוקבות והצורך לבחור ביניהן, או התפצלות והתמזגות.

הנחיות להצבה

  • בהתקרבות לצומת מרכזי וחשוב בדרך עירונית.
  • בצמתי החיבור של הרמפות אל הדרך המשנית במחלפי יהלום, חצאי תלתן וכו'.
  • בשילוט העלי יהיו החצים מופנים כלפי מעלה.