תמרור 617

תמרור 617

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : מורי דרך.

פירושו
מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות - באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום .

כוחו יפה
במקום הצבתו .

משמעות התמרורים

אמורי דרך בצומת אל יעדים שונים.

ברקע כחול מציין כי אל היעד המצוין בתמרור מובילה דרך מהירה. רקע לבן מציין כי אל היעד המצוין בתמרור מובילה דרך אחרת. רקע חום מציין כי היעד הוא אתר תיירות.

גניתן לשלב בתמרור סמלים, למשל: סמל של מטוס על התמרור מציין את הדרך והכיוון אל נמל תעופה.

הצדקים להצבה
בצומת שממנו מסתעפת דרך אל ישוב, ישובים או אתרים.למשל: נמל תעופה, אתר תיירות וכדומה.

הנחיות להצבה