תמרור 618

תמרור 618

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : כביש חד סיטרי.

פירושו
כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504 .

משמעות התמרור
מודיע על כניסה לכביש חד-סטרי בכיוון המותר לנסיעה. כפועל יוצא מכך:

אהנסיעה חזרה אסורה.

במותר לנסוע ולחנות – גם בצד שמאל, בכפוף לתנאים ולתימרור בשטח.

גבצמתים לאורך הקטע, הפניה שמאלה תתבצע מהנתיב השמאלי ביותר.

הצדקים להצבה

אהסדרי תנועה הכוללים גם חד סטריות.

בהגדלת הקיבולת והבטיחות בצמתים.

גהגדלת מספר מקומות החניה.

דקטעי דרך צרים מכדי לשמש לתנועה דו סטרית.

הנחיות להצבה

  • הצבת תמרור 618 חייבת להיות במקביל להצבת תמרור 402 "יחדיו", בקצה השני של הקטע החד-סטרי.
  • תקפו של תמרור זה מתבטל בצומת הקרוב, משום כך אין טעם להציבו לפני צומת.
  • התמרור יוצב בצד אחד או בשני הצדדים כנגזר מן האפשרות המיטבית להבחין בו בכוון ההתקרבות אל הכניסה.