תמרור 620

תמרור 620

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : שינוי במספר הנתיבים.

פירושו
שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל משמאל .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים
619-622

אמודיעים על שינוי במספר הנתיבים בהמשך הדרך, תוך ציון מיקומו של הנתיב/ים הנוסף/ים או הנגרע/ים מימין או משמאל, ביחס לשאר הנתיבים.

בלגבי תמרורים 621-622, תקנה 64(ו) מחייבת נהג שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, לתת זכות קדימה לכלי הרכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.

הצדקים להצבה
619-622

לפני מקום שבו חל בפועל השינוי במספר הנתיבים, אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה.

הנחיות להצבה
619-622

  • ככלל, יוצב התמרור באותו צד של הכביש שבו חל השינוי במספר הנתיבים.
    בכביש חד מסלולי דו סטרי, יוצב בצד ימין של הכביש.
  • המרחק בין מקום הצבת התמרור ובין מקום השינוי יהיה בד"כ כ-150 מ'.
    במקרים מיוחדים יקבע המרחק ע"פ תנאי הדרך והמהירות, למשל בהרחבה או הצרות לקראת ואחרי צמתים עירוניים.
  • הנתיב הנוסף או הנגרע יסומן על התמרור, בצד ימין או שמאל, שבו הדבר קורה בפועל על הכביש.
  • מספר החיצים (למעלה) יהיה זהה למספר הנתיבים בהמשך הדרך אחרי השינוי, מספר הרגליים (למטה) יהיה זהה למספר הנתיבים בקטע שלפני השינוי.
  • כל הרגלים והחצים יהיו באותו עובי.