תמרור 624

תמרור 624

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : כביש או רחוב ללא מוצא.

פירושו
כביש ללא מוצא מימין .

כוחו יפה
בכביש שמימין .

משמעות התמרורים
623-625

מודיע על כניסה לכביש או רחוב שאין מהם מוצא - לרכב - אלא מנקודת הכניסה. הרחוב הנ"ל יכול להיות בהמשך הנסיעה ישר, או לאחר פניה ימינה, או שמאלה, בהתאמה.

הצדקים להצבה
623-625

אכביש, או רחוב או קטע דרך שהכניסה והיציאה אליהם - לכלי רכב - ניתנים לביצוע רק בנקודת חיבור אחת.

בההצדק מתקיים גם כאשר נקודת חיבור שניה פיזית מסיבה כלשהי, או בעקבות הסדרי תנועה שהופעלו בסביבה.

הנחיות להצבה
623-625

  • בכניסה לרחוב/כביש ללא מוצא - בסמוך לכניסה.
  • בהתקרבות אל נקודת הכניסה לרחוב/כביש ללא מוצא - עד 100 מ' לפני הכניסה, על פי התנאים בשטח.
  • ככלל, יוצבו בצד ימין.
    ברחוב חד סטרי או דו מסלולי ניתן להציב תמרור 625 (עם החסימה בצד שמאל) בצד שמאל.