תמרור 632

תמרור 632

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הודעות.

פירושו
המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ

כוחו יפה
אחרי הפניה .

משמעות התמרור
תמרור מודעה המציין בצורה של חץ את הכוון אל המקום שאליו מתייחס התמרור שמעליו.

הצדקים להצבה
כאשר האזהרה מתייחסת למקום שאחרי פניה ולא ניתן להזהיר אליו בהתקרבות ישירה וממרחק סביר. לעומת זאת, אין להציבו כאשר האזהרה מתיחסת למקום בהתקרבות בתנועה ישרה.

הנחיות להצבה

  • לגבי נושאים שיש לצפות אחרי פניה בלבד.
  • בצמוד מתחת לתמרור אחר בלבד.