תמרור 633

תמרור 633

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : מנהרה.

פירושו
מנהרה

כוחו יפה
בדרך שלפניך, עד תמרור 634. .

משמעות התמרור
מודיע על כניסה לתוך מנהרה, כולל החובה להדליק אורות (גם בקיץ וגם באור יום) על מנת למנוע מעברים חדים בין אור לחושך, ולהפך.

הצדקים להצבה
633-634

אבכניסה וביציאה אל/מן כל מנהרה שאורכה כ- 250 מ' ומעלה.

בגם במנהרות קצרות יותר, כאשר יש חשש למצבים של אור וצל בתוך המנהרה.

הנחיות להצבה
633-634

  • התמרור יוצב מצד ימין של הדרך או מעל פתח הכניסה למנהרה, מול נתיב/י הכניסה, בסמוך מאד לכניסה עצמה.
  • במנהרה הנושאת שם מיוחד ניתן לציין אותו על תמרור 629 , שיוצב מתחת לתמרור 633 עצמו.
  • במנהרה שאורכה מעל 250 מ' יש להצמיד לתמרור זה גם תמרור 631 עם פירוט האורך של המנהרה. מידע זה עשוי לסייע לנהג בהתמצאות ולמנוע ממנו הפתעה במעברים בין אור לחושך או להיפך.