תמרור 635

תמרור 635

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : סכנת שריפות.

פירושו
סכנת שריפות

כוחו יפה
בדרך שלפניך וסביבתה .

משמעות התמרור
מזהיר בפני סכנת שריפות בדרך ובסביבה הקרובה.

הצדקים להצבה

אבאזורים מיוערים.

בבקרבת שדות בר או גידולים אשר יכולים להינזק בשריפה.

הנחיות להצבה
בצדי הדרכים.