תמרור 637

תמרור 637

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : מפרץ לעצירה במצב חירום.

פירושו
מפרץ לעצירה במצב חירום

כוחו יפה
במפרץ .

משמעות התמרור
מודיע על קיומו של מפרץ לעצירה במצב חירום, במרחק המצויין בתמרור 630 שמתחתיו, בקטעי כביש שאין בהם שוליים תקניים, עליהם אפשר לעצור במצבי חירום ומצוקה.

הצדקים להצבה

אככלל, מפרצים לעצירה במצב חירום יותקנו בדרכים לא עירוניות (מהירות, ראשיות ואזוריות), בצד ימין של הדרך, כאשר השול הימני הוא 3.0 מ' או פחות. ההנחה היא ששול ברוחב כזה לא מאפשר עצירה בטוחה.

במפרצי החירום יבנו במרחקים של כ- 2.0 ק"מ, ככל שלא קיימת יציאה מן הדרך, או אפשרות אחרת או מקום אחר, ששם תוכל להתבצע העצירה.

הנחיות להצבה
תמרורי 637 יוצבו ב- 3 מקומות, בהתקרבות אל מפרץ החירום:

  1. במרחק של כ- 1000 מ' לפני תחילת הלוכסן שבתחילת המפרץ.
  2. במרחק של כ- 500 מ' לפני תחילת הלוכסן שבתחילת המפרץ.
  3. בתחילת הלוכסן עצמו.
מתחת לשני התמרורים הראשונים לעיל,יש להוסיף תמרור 630 מתחתיו לציון המרחק עד המפרץ. הצבה זו אמורה לתת לנהג הנזקק למפרץ מניע מספיק להמשיך עד המפרץ, ולא לעצור "סתם" במקום מזדמן.