סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-4

סמל ס-5

סמל ס-6

סמל ס-7

סמל ס-8

סמל ס-9

סמל ס-10

סמל ס-11

סמל ס-12

סמל ס-13

סמל ס-14

סמל ס-15

סמל ס-16

סמל ס-17

סמל ס-20

סמל ס-21