סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.
לתיאור הסמל יש להקליק על התמונה


סמל ס-4

סמל ס-5

סמל ס-6

סמל ס-7

סמל ס-8

סמל ס-9

סמל ס-10

סמל ס-11

סמל ס-12

סמל ס-13

סמל ס-14

סמל ס-15

סמל ס-16

סמל ס-17

סמל ס-20

סמל ס-21

סמל ס-22

סמל ס-23

סמל ס-24

סמל ס-25

סמל ס-26

סמל ס-27

סמל ס-28

סמל ס-29

סמל ס-30

סמל ס-31

סמל ס-32

סמל ס-33

סמל ס-34

סמל ס-35

סמל ס-36

סמל ס-37

סמל ס-38

סמל ס-39

סמל ס-40

סמל ס-41

סמל ס-42

סמל ס-43

סמל ס-44

סמל ס-45

סמל ס-46

סמל ס-47

סמל ס-48

סמל ס-49

סמל ס-50

סמל ס-51

סמל ס-52

סמל ס-53

סמל ס-54

סמל ס-55

סמל ס-56

סמל ס-57

סמל ס-58

סמל ס-59

סמל ס-60

סמל ס-61

סמל ס-62

סמל ס-63

סמל ס-64

סמל ס-65

סמל ס-66

סמל ס-67

סמל ס-68

סמל ס-69

סמל ס-70

סמל ס-71

סמל ס-72

סמל ס-73

סמל ס-74

סמל ס-75

סמל ס-80

סמל ס-81

סמל ס-82

סמל ס-83

סמל ס-84

סמל ס-85

סמל ס-86

סמל ס-87

סמל ס-88

סמל ס-89

סמל ס-90

סמל ס-91

סמל ס-92

סמל ס-93

סמל ס-100

סמל ס-101

סמל ס-102

סמל ס-103

סמל ס-104

סמל ס-105

סמל ס-106

סמל ס-107

סמל ס-108

סמל ס-109

סמל ס-110

סמל ס-111

סמל ס-112

סמל ס-113

סמל ס-114

סמל ס-115

סמל ס-116

סמל ס-117

סמל ס-118

סמל ס-119

סמל ס-120

סמל ס-130

סמל ס-131

סמל ס-132