סמל ס-10

סמל ס-10

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
הולכי רגל .

משמעות הסמל
מכוון ומגדיר מקום המאופיין על ידי הולכי רגל. למשל: מקום שבו מתרכזים הולכי רגל .

הצדקים להצבה
במקומות שבהם הולך הרגל הוא מרכיב חשוב במה שמתרחש בהם .

הנחיות להצבה
משולב בשילוט הדרכה .