סמל ס-109

סמל ס-109

מקבוצה
סמלים : מחנאות וספורט

פירושו
חוות סוסים או שירותי רכיבה .

משמעות הסמלים
ס-100 - ס-120

מודיעים ומצביעים על קיומם ומקומם של שירותים שונים לתיירים, כמפורט

הצדקים להצבה
ס-100 - ס-120

קיומם של המקומות והשירותים הנ"ל.

הנחיות להצבה
ס-100 - ס-120

בשילוט ההדרכה בכל כווני ההתקרבות.