סמל ס-11

סמל ס-11

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
לחצן הולכי רגל לצורך חציה .

משמעות הסמל
מפנה תשומת לבו של הולך הרגל כי המתקן שלפניו מופעל באמצעות לחצן. למשל: מעבר חציה מרומזר .

הצדקים להצבה
מעברי חציה מרומזרים שהופעת האור הירוק בהם מותנה בדרישה על ידי הולך הרגל באמצעות לחצן .

הנחיות להצבה
בשני הצדדים של מעברי החציה המרומזרים .