סמל ס-12

סמל ס-12

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
נגישות לנכים .

משמעות הסמל
מסמן הסדר נגישות מיוחד לאנשים עם מוגב .

הצדקים להצבה
במקומות שהוסדרו בהם אמצעים והסדרים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות .

הנחיות להצבה
משולב בשילוט הדרכה .