סמל ס-13

סמל ס-13

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
מצלמה .

משמעות הסמל
מצלמה למטרות אכיפה, המצלמת באופן אוטומטי עבירות תנועה שונות, כגון: מהירות מופרזת של כלי רכב, כניסה וחציה של רכב לצומת מרומזר באור אדום, חציית מפגש מסילת ברזל באור אדום מהבהב, נסיעה לא מותרת בנתצי"ם או חניה ועצירה במקומות אסורים. .

הצדקים להצבה
בקטעי דרך בהם נעשית אכיפה אלקטרונית של סוגי עבירות תנועה, כמפורט בסע' 1 לעיל .

הנחיות להצבה
המצלמה תוצב כך, שבתמונה יהיה ניתן לראות בכל מקרה את הרכב את מקום הצילום ואת מספר הרישוי, כולל המגבלות, כמפורט בסעיפים 27 א, 27 א 1 בפקודת התעבורה. לאכיפת המהירות יש לראות בתמונה גם את המהירות בה נסע הרכב בפועל, יחד עם התמרור הקובע את המהירות המירבית המותרת. ברמזורים יש לראות בתמונה גם את האור האדום ואת הזמן שעבר מאז התחיל באותו מחזור. כנ"ל לגבי מפגשי מסילת ברזל. לאכיפת איסור הנסיעה בנתצי"ם יש לראות בתמונה גם את תמרור 501 והצלמיות שבו, כולל תמרור 439 מתחתיו אם קיים. לאכיפת איסורי חניה ועצירה, יש לראות בתמונה גם את התמרור (או הסימון) האוסר זאת, בהתאמה. הסמל יוצב כ- 150 - 50 מ' לפני המצלמה. אם המצלמה מוצבת לאכיפת איסור נסיעה בנת"צ – ראה ת"ת (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנת"צ) - 2016 .