סמל ס-130

סמל ס-130

מקבוצה
סמלים : תחבורה בת - קיימא

פירושו
עמדת טעינה לרכב חשמלי .

משמעות הסמל
מודיע ומצביע על קיומם ומיקומם של מקומות בהם ניתן לקבל שירותי טעינה לרכב חשמלי: עמדת טעינה באמצעות כבל חשמלי.

הצדקים להצבה
קיומם של המקומות והשירותים, כנ"ל.

הנחיות להצבה
בנקודות ובמקומות בהם מותקנות עמדה/ות טעינה.