סמל ס-131

סמל ס-131

מקבוצה
סמלים : תחבורה בת - קיימא

פירושו
תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי .

משמעות הסמל
מודיע ומצביע על קיומם ומיקומם של מקומות בהם ניתן לקבל שירותי טעינה לרכב חשמלי: תחנת החלפה של המצברים עצמם.

הצדקים להצבה
קיומם של המקומות והשירותים, כנ"ל.

הנחיות להצבה
בכניסות למקומות בהם מותקנת/ות עמדת/ות ההחלפה.