סמל ס-132

סמל ס-132

מקבוצה
סמלים : תחבורה בת - קיימא

פירושו
תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי .

משמעות הסמל
מודיעים ומצביעים על קיומם ומיקומם של מקומות בהם ניתן לקבל שירותי טעינה לרכב חשמלי: עמדת טעינה באמצעות כבל חשמלי ותחנת החלפה של המצברים עצמם.

הצדקים להצבה
קיומם של המקומות והשירותים, כנ"ל.

הנחיות להצבה
בכניסות למקומות בהם ניתן השירות בשני האופנים.