סמל ס-14

סמל ס-14

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
גרירת רכב .

משמעות הסמל
במקום זה / בקטע זה מתבצעת גרירת רכב החונה באופן אסור – על פי חוק – באמצעות גורר מורשה .

הצדקים להצבה
במקומות או קטעים שבהם נדרשת אכיפה מוגברת של רכב חונה בניגוד לחוק, ואשר הטלת קנסות באמצעות דוחו"ת של המשטרה או הפיקוח העירוני לא הורידו את שעור עבירות החניה במידה ראויה .

הנחיות להצבה
הסמל יוצב מתחת לתמרור או לפני סימון האוסרים חניה ועצירה .