סמל ס-15

סמל ס-15

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
יחידת משטרה .

משמעות הסמל
מציין את קיומה של יחידת משטרה באותו מקום .

הצדקים להצבה
להודעה בפני הנהגים, כאשר מידע זה חשוב להם .

הנחיות להצבה
משולב בשילוט הדרכה .