סמל ס-16

סמל ס-16

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
מנהרה .

משמעות הסמל
מודיע על מנהרה בהמשך הדרך, ע"י שילובו בשילוט הדרכה .

הצדקים להצבה
בשילוט הדרכה ובכניסות למהרות , כאשר מתחתיו צמוד לו תמרור 629 עם שם המנהרה .

הנחיות להצבה
להצגת שם המנהרה וכן משולב בשילוט הדרכה .