סמל ס-17

סמל ס-17

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
מעבר גבול .

משמעות הסמל
מודיע על מוסד אקדמי בהמשך הדרך, ע"פ המצויין בשילוט ההדרכה .

הצדקים להצבה
לשילוב בשילוט הדרכה, בהתאמה .

הנחיות להצבה
.