סמל ס-4

סמל ס-4

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
מרכז האזור, העיר, המקום .

משמעות הסמל
מכוון אל ה"מרכז" באשר הוא, למשל: מרכז העיר, מרכז האזור וכו' .

הצדקים להצבה
הכוונה אל ה"מרכז" על פי הצורך .

הנחיות להצבה
משולב בשילוט ההדרכה .