סמל ס-5

סמל ס-5

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
כביש אגרה .

משמעות הסמל
"כביש אגרה" שנקבע על פי חוק, שבו חייב הנכנס אליו לשלם עבור השימוש במעבר .

הצדקים להצבה
בכבישים או נתיבים, שנקבעה בהם חובה לתשלום אגרה ע"פ זכיון מטעם המדינה. עד היום ניתן זיכיון לגביית אגרה בדרכים:
*כביש ארצי מס' 6 .
*מנהרות הכרמל.
*"נתיב מהיר" כביש ארצי מס' 1
(ממחלף נתב"ג עד מחלף ק. גלויות)
.

הנחיות להצבה
משולב בכל שלטי ההדרכה אל הכבישים שהנסיעה בהם כרוכה בתשלום אגרה כחוק, כמפורט לעיל .