סמל ס-59

סמל ס-59

מקבוצה
סמלים : שירותי דרך לנוסעים ולרכב

פירושו
בית חולים עם חדר מיון כללי .

משמעות הסמלים
ס-40 - ס-69

מודיעים ומצביעים על קיומם של אתרים שבהם ניתנים שירותי דרך שונים לנוסעים ולרכב, כמפורט לעיל.

הצדקים להצבה
ס-40 - ס-69

קיומם של המקומות והשירותים הנ"ל.

הנחיות להצבה
ס-40 - ס-69

בשילוט ההדרכה בכל כווני ההתקרבות.

סמלים ס–58 , ס-59 מבחינים בין בתי חולים עם/בלי חדר מיון כללי, בכל שעות היממה.