סמל ס-60

סמל ס-60

מקבוצה
סמלים : שירותי דרך לנוסעים ולרכב

פירושו
עזרה ראשונה .

משמעות הסמלים
ס-40 - ס-69

מודיעים ומצביעים על קיומם של אתרים שבהם ניתנים שירותי דרך שונים לנוסעים ולרכב, כמפורט לעיל.

הצדקים להצבה
ס-40 - ס-69

קיומם של המקומות והשירותים הנ"ל.

הנחיות להצבה
ס-40 - ס-69

בשילוט ההדרכה בכל כווני ההתקרבות.

לסמל ס–60 ניתן להוסיף תמרור 629 עם פרטים לגבי ימים ושעות שבהם השירות ניתן.