סמל ס-64

סמל ס-64

מקבוצה
סמלים : שירותי דרך לנוסעים ולרכב

פירושו
קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה .

משמעות הסמלים
ס-40 - ס-69

מודיעים ומצביעים על קיומם של אתרים שבהם ניתנים שירותי דרך שונים לנוסעים ולרכב, כמפורט לעיל.

הצדקים להצבה
ס-40 - ס-69

קיומם של המקומות והשירותים הנ"ל.

הנחיות להצבה
ס-40 - ס-69

בשילוט ההדרכה בכל כווני ההתקרבות.